Top

Grudzień 2015

Back

W miesiącu grudniu zakończyliśmy realizację umowy na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych przy zadaniu pn. „Place składowe i manewrowe z terminalem kolejowym i infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu – III etap budowy terminalu kontenerowego GCT w Porcie Gdynia – budowa infrastruktury i zakup sprzętu“.