Top

Region Południe

W związku z dynamicznym rozwojem, podjęliśmy w 2023 roku decyzję o utworzeniu w ramach struktury spółki „Regionu Południe” z biurem zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Karłowicza 11/3. Jesteśmy przekonani, że funkcjonowanie nowego biura będzie stanowiło wymierne wsparcie w utrzymaniu wysokiego standardu realizacji kontraktów w południowej Polsce.

W ślad za tym zbudowaliśmy silny Zespół oparty na doświadczonych ludziach pełnych pasji i zaangażowania, ekspertach z branży instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Owocem intensywnej pracy Zespołu było pozyskanie dwóch prestiżowych kontraktów z sektora przemysłowego już w pierwszych dwóch miesiącach działalności Regionu Południe.

Wspólne cele i odpowiedzialność ludzi tworzących nasz Zespół, a także wsparcie centralnych działów spółki pozwalają na stabilny rozwój oraz dają gwarancję realizacji kolejnych dużych i ciekawych projektów na obszarze południowej Polski.