Top

Kwiecień 2018

W miesiącu kwietniu 2018 r. zakończyliśmy realizację inwestycji pn. "Dokończenie budowy Hali Gimnastycznej Leszka Blanika" dla AWFiS w Gdańsku....

Maj 2017

W miesiącu maju 2017r. podpisalismy dwie nowe umowy: na "Dokończenie budowy Hali Gimnastycznej Leszka Blanika" dla AWFiS  w Gdańsku oraz na "Przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły w Połchowie"...

Grudzień 2015

W miesiacu grudniu zakończyliśmy realizację umowy na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych przy zadaniu pn. "Place składowe i manewrowe z terminalem kolejowym i infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu  - III etap budowy terminalu kontenerowego GCT w Porcie Gdynia - budowa infrastruktury i zakup sprzętu"...

Sierpień 2015

W miesiącu sierpniu podpisaliśmy umowę na "Budowę Budynku Biurowego w Gdyni przy ul. Inżynierskiej"...