Top

Grudzień 2020

W miesiącu grudniu 2020 r. rozpoczęliśmy realizację prestiżowej inwestycji w zakresie robót elektrycznych na obiekcie "Budowa budynku CK STOS dla Politechniki Gdańskiej"....

Październik 2019

W miesiącu październiku 2019 r. wymieniliśmy Flotę samochodów na ekologiczne samochody hybrydowe....

Czerwiec 2019

W miesiącu czerwcu podpisaliśmy umowy na wykonanie obiektu "Budowa bazy dla statków powietrznych w miejscowości Gdańsk – Rębiechowo" oraz na "Budowę laboratorium technicznego w Gdańsku przy ul. Słowackiego"....

Kwiecień 2018

W miesiącu kwietniu 2018 r. zakończyliśmy realizację inwestycji pn. "Dokończenie budowy Hali Gimnastycznej Leszka Blanika" dla AWFiS w Gdańsku. ...

Maj 2017

W miesiącu maju 2017 r. podpisaliśmy dwie nowe umowy: na "Dokończenie budowy Hali Gimnastycznej Leszka Blanika" dla AWFiS w Gdańsku oraz na "Przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły w Połchowie"....

Wrzesień 2016

W miesiącu wrześniu 2016 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie projektu oraz robót elektrycznych i teletechnicznych dla inwestycji pn. "Budowa HOTELU przy ul. Długi Targ w Gdańsku"....

Grudzień 2015

W miesiącu grudniu zakończyliśmy realizację umowy na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych przy zadaniu pn. "Place składowe i manewrowe z terminalem kolejowym i infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu - III etap budowy terminalu kontenerowego GCT w Porcie Gdynia - budowa infrastruktury i zakup sprzętu"....

Sierpień 2015

W miesiącu sierpniu podpisaliśmy umowę na "Budowę Budynku Biurowego w Gdyni przy ul. Inżynierskiej"....