Top

Grudzień 2020

Powrót

W miesiącu grudniu 2020 r. rozpoczęliśmy realizację prestiżowej inwestycji w zakresie robót elektrycznych na obiekcie „Budowa budynku CK STOS dla Politechniki Gdańskiej”.